Nằm mơ thấy phật là điềm gì? Nằm mơ thấy phật đánh con gì?